• +90 (312) 484 0 500
  • bilgi@mirsoft.com.tr
Gizlilik Politikası

Şirket : Mirsoft Bilişim Yazılım Teknolojileri Ltd.Şti

Kullanıcı : Kişi veya Kuruluşları (Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Vakıf, Birlik, Spor Kulubü, Enstitü v.s)

Webdernek : www.webdernek.com adresinde yer alan web sayfası

İçerik : Kullanıcı tarafından Webdernek Yazılımına yapılan veri girişleri

İş bu Gizlilik Politikası’nın amacı, www.webdernek.com adresinde yer alan Web Sayfası’na (Webdernek) üye olarak kaydolan kişiler – Dernekler (Kullanıcı) tarafından Web Sayfasında yer alan Platformdan faydalanılması aşamasında Mirsoft Bilişim Yazılım Teknolojileri Ltd. Şti’i (Şirket) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı tarafından Webdernek’e yüklenen bilgiler (İçerik) Kullanıcı’nın Mülkiyetindedir. Şirket, bu İçerik’i Kullanıcı’nın izni olmadan ve onayını almadan açıklamayacak, aktarmayacak ve satmayacaktır.

Şirket, Web Sayfası üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen İçerikleri Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklamasını önlemek için tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı’nın Şirket’e onay vermesi halinde ödeme işlemleri, banka entegrasyonu, Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları (Kullanıcı web sayfası ve uygulamaları, Sosyal Medya, Farklı Yazılım entegrasyonları gibi) amaçlarla Kulllanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ile ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere açıklayabilir.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Web Sayfası’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Web Sayfası üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Web Sayfası üzerinden başka Web Sayfası ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu Web Sayfası ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Web Sayfası’nda yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Web Sayfası’nda yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır